Propolis protiv svinjske gripe

Virus H1N1 je prvi put pronađen u Mexiku i USA, u martu i aprilu 2009 godine. Prvi pacijent u USA potvrđen je 15. aprila 2009 g u laboratoriju CDC. Prema podatcima iz WHO (Svjetska Zdravstvena Organizacija) godišnje oboli 250.000 do 500.000 ljudi od influence a večina su djeca.
Pčele sakupljaju propolis sa raznih biljaka i koriste ga kao zaštitu protiv gljivica, virusa i bakterija. Uspješno to rade preko 3 miliona godina. Propolis je korišten u narodnoj medicini u mnogim regijama svijeta i po nekim zapisima izuzetno je efikasan protiv bolesti. U skorije vrijeme laboratorije istražuju efekte djelovanja na ljudski organizam i svaka studija pokazuje veliki napredak u prevenciji i liječenju kako virusnih tako i bakterijskih oboljenja. Radi njegove raznolikosti klasificiran je u nekoliko vrsta kao što su europski propolis, crveni propolis, brazilski zeleni propolis, kubanski i tajvanski propolis, brazilski crveni propolis idr.
Professor Hideto Fukushi i Prof. Yoshihiro Kawaoka u Japanu napravili su mnoga istraživanja sa prečiščenim propolisom. Utvrdili su da propolis djeluje na virus H1N1 u periodu od 24 do 48 sati in vitro u odnosu na koncetraciju propolisa. Pokazali su da pored antibakterijskog i antiviralnog efekta propolis ima još prednosti. Djeluje kao imunomodulator i pojačava imunitet organizma. Veoma je učinkovit i protiv herpes virusa i virusa ptičije gripe. U istraživanju su koristili prečiščeni vodeni propolis i alkoholni propolis.

“Recent progress in pharmacological research of propolis,”
“Review of the biological properties and toxicity of bee propolis (propolis),”

http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0912/034_21682am0912_261_264.pdf

http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/254914/

Comments are closed.