Knjiga o medu

Med - honey (istorija meda)                                        untitled

Prahistorijsko vrijeme
Kameno doba je najstariji period ljudske praistorije. Djeli se na PALEOLIT i na NEOLIT.
Pčele su jedna od najstarijih formi životinja koje su egzistirale u doba neolitika. U istoriji čovjeka pčele i med nalazimo kao slatku hranu ali i kao lijek u medicini.
Cijela priča o medu i homo sapiensu počinje 7000 g prije nove ere u kameno doba kada je jedina slatkasta tvar bio med.
untitled2
Otprilike u doba 2-3000 prije nove ere med se pominje u svetoj knjizi Indije „Vedas"

KURAN
Kuran , sveta knjiga muslimana, preporučuje med kao zdravu hranu i odličnu medicinu. U 16 poglavlju Kurana dio o pčeli: „Iz njihovih utroba izlazi tekučina različitih  boja, koja je lijek za ljude." Različite boje su se odnosile na vrste meda po bojama. Muhamed propovjeda „Med je lijek za sve bolesti"
Neki sljedbenici islama imaju med kao talisman.
kuran

BIBLIJA

U Izraelu, zemlji gdje teče med i mlijeko, med zauzima veoma  važnu ulogu u starom zavjetu gdje je pomenut čak 54 puta. Zabilježena je važna izjava kralja Solomona: „Jedite med jer je dobar za tijelo" U Novom testamentu igra važnu ulogu u uskrsnuću Krista
biblija

AFRIKA
Afrika također ima veoma dugu tradiciju korištenja meda kako u visoko razvijenim mediteranskim kulturama tako  i u nerazvijenim kontinentalnim kulturama  na jugu Afrike. Nedavno je otkriveno da porijeklo pčele Apis Melifera potiče iz srca Afrike.
afrika

SREDNJA I JUŽNA AMERIKA
U centralnoj i južnoj americi med je korišten dugo prije Columba. Med od ubadajučih pčela smatran je kao božijim poklonom a također je predstavljao znak plodnosti podaren od bogova.
central-amerika
Med je sladak gust sok što ga pčele medarice tvore od nektara koji skupljaju na cvjetovima ili slatkim izlučevinama (medene rose) nekih kukaca. Med je i najsavršeniji proizvod prirode, u njemu se nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam.

Nektar koji pčele skupljaju iz cvijeća glavni je izvor ugljikohidrata koje pčele pretvaraju u lako probavljivi slador - glukozu i fruktozu, koji je glavni sastojak meda.

Zreli med ne sadrži više od 15% vode, a pčele ga u saću pokrivaju voštanim poklopcima i tako čuvaju od upijanja vlage i kvarenja. U medu se nalaze minerali, aminokiseline, visoko vrijedne organske kiseline kao što su mravlja, jabučna, limunska, octena, jantarna kiselina, pigmenti, razni derivati klorofila, vosak, inulin te elementi kompleksa vitamina B.

Med medljikovac sadrži 13 puta više mineralnih tvari od cvjetnog meda, a osobito željeza.

Svi dosadašnji pokušaji miješanja industrijske proizvodnje meda usprkos silnoj tehnologiji i uloženim ogromnim sredstvima dali su poražavajuće rezultate.

Tajnu proizvodnje pravog prirodnog pčelinjeg meda pčele nose u svom tijelu i organima za probavu koji taj proizvod pretvaraju u lijek gotovo nezamjenjiv u ljudskoj prehrani.

Nema na svijetu pčele koja proizvodi loš med, loš med rezultat je industrijskog punjenja meda ili lošeg nesavjesnog i needuciranog pčelara.

SREDNJEVJEKOVNE RAZVIJENE KULTURE
U srednjevjekovnim arapskim kulturama, bizantiskom carstve i srednjevjekovnoj evropi med je imao veoma važnu ulogu pogotovo kao najslađe jelo.  U Bizantiskom carstvu med je bio dodatak večini jela. U kršćana tokom srednjeg vijeka med je uticao na mnoge djelove vjere kao npr. Sveti Ambrozije koji je predstavljen sa košnicom. Keltska i Germanska tradicija slave medicu (vino od meda) kao nasljedstvo svetaca.
egipat

DREVNI RIM
Stari rimski pjesnici često su spominjali med u svojim stihovima. Posebno Vergilijev spjev Georgijus opisuje dobivanje meda. U vremenu vladavine Julija Cezara med se koristio i kao platežno sredsvo. U prvom stoljeću naše ere poznati gastronom Apikus napisao je seriju knjiga sa receptima od kojih pola uključuje i med.
europa

Comments are closed.